Make your own free website on Tripod.com

PR. WILLEM-ALEXANDERSCHOOL  

info november 2002

De 2de Info van dit schooljaar ligt hier voor u. De eerste vakantie zit er al op. We zijn bezig aan ‘de 2de etappe’. Buiten vallen de bladeren, binnen in school wordt hard gewerkt.

 

q       SPECULAASACTIE.

Met de Sinterklaastijd in het vooruitzicht, organiseert de PWA-school de jaarlijkse speculaasactie. De kinderen krijgen vrijdag 1 november as. allemaal 3 pakjes ambachtelijk gebakken speculaas mee met de bedoeling deze te verkopen aan ouders, grootouders en /of buren.  Geen huis-aan-huisverkoop, maar verkoop in huiselijke kring. De pakjes kosten  Euro 1,40. De kinderen nemen het geld van de verkoop z.s.m. mee naar school. Eventueel niet verkochte speculaas wordt op school weer ingeleverd. Kinderen, die meer dan 3 pakjes willen verkopen, kunnen meer pakjes meekrijgen. De opbrengst van deze actie is bestemd om er extra materiaal voor de school van aan te schaffen.

 

q       BOEKENTAFEL

Vanaf maandag 11 nov. richt de evangelische boekwinkel “Shalom” een boekentafel in op school. Deze boekentafel is de gehele week te bekijken. Ook bestaat er de mogelijkheid boeken te bestellen.

 

 q       KUNSTHAL (terugblik)

Groep 8 is  woensdag 9 okt. naar de Kunsthal in Rotterdam geweest. Daar bezochten zij de tentoonstelling: “Wonderland”

Dit is een tentoonstelling waarop 125.000 exemplaren van kinderboeken uit de collectie van de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag te zien en door te bladeren zijn. Aan de hand van opdrachten gingen de kinderen door de tentoonstelling. Dankzij het VSB-fonds was gratis vervoer geregeld per  bus. Het geheel was uiterst boeiend en leuk.

 

 

q       BURO HALT (terugblik)

Op vrijdag 11 okt. is  Buro Halt aan groep 7 voorlichting komen geven over: “ Wat is goed en wat is fout”. Het ging hierbij om het nut van regels, wetten en afspraken en de vraag, wat er gebeurt, als men zich niet aan de regels en wetten houdt. Al bij al een nuttige les. Laten we hopen, dat niemand uit groep 7 ooit bij Buro Halt terecht zal komen.

 

q       LUIZENCONTROLE

Bij de laatste hoofdluiscontrole is er weer geen enkele hoofdluis aangetroffen. Het blijkt dus, dat alle preventieve maatregelen effect hebben.

 

 

q       STUDIEDAG GROEP 0 T/M 4

We kondigen het nu reeds aan: maandag 20 januari 2003 hebben de groepen 0 t/m 4 geen school i.v.m. een studiedag van de onderbouwleerkrachten.

 

q       NIEUWBOUWPLANNEN

Veel ouders vragen zich af of er al meer bekend is over de nieuwbouwplannen van de school. Op dit moment is er niet meer bekend, dan dat de school in de toekomst een nieuw gebouw zal betrekken. Dit gebouw  zal gesitueerd worden op het voormalig veilingterrein, op de plaats, waar op dit moment de firma van Rijn gehuisvest is. De termijn waarbinnen dit allemaal geregeld zal zijn is echter nog niet vastgesteld. Zodra er meer bekend is, informeren wij u uiteraard daarover.

 

q       OUD PAPIER

Op vrijdag 1 nov. van 19:00 uur tot 20:30 uur en zaterdag 2 nov. van 10:00 uur tot 12:00 uur staat de papiercontainer weer bij het hek van de Langestraat.

U weet toch, dat de opbrengst van het oud papier geheel ten goede komt aan de school? Hoe meer oud papier u komt brengen, hoe beter voor de schoolkas.

 

 

q       JAARVERGADERING (terugblik)

Op woensdag 30 okt. organiseerden de oudercommissie en de medezeggenschapsraad samen hun jaarvergadering.

Op deze vergadering legden OC en MR verantwoording af van hun activiteiten in het afgelopen jaar. Nieuwe leden werden voorgesteld. Ook de financiën van de oudercommissie werden toegelicht. Na afloop kon men nog enige tijd informeel met een hapje en een drankje doorbrengen.

 

q       AANGEPAST SPORTEN

De kinderen van groep 8 gaan woensdag 6 nov. naar de Westlandhal, waar zij zullen kennismaken met gehandicaptensport. Onder het motto`aangepast sporten…..wat is dat?’ zullen zij zelf een aantal aangepaste sprorten gaan beoefenen.

 

q       VOORLICHTINGSAVOND

Voor de ouders/verzorgers van de leerlingen uit groep 8 zal op donderdag 14 nov. een voorlichtingsavond over het voortgezet onderwijs worden georganiseerd.

Dhr. P. v.d. Pols, locatiedirecteur van het ISW, afd. VMBO aan de Sweelincklaan, zal uitleg geven over hoe het voortgezet onderwijs tegenwoordig in elkaar zit. Aanvang: 20:00 uur.

 

q       LIED VAN DE MAAND.

Voor de maand november staan de volgende liederen als “lied van de maand” op het programma:

Uit het Liedboek: nr. 262: ” Op waakt op.” en nr. 14

” De Heer is mijn herder.”

 

 

q       INLOOPAVOND GROEP 3 T/M 8

Op woensdag 27 nov. is er van 19:00 uur tot 20:00 uur gelegenheid het lokaal van uw kind te bezoeken. Samen met uw kind kunt u dan het werk van uw zoon of dochter inzien. Deze inloopavond is voor de groepen 3 t/m 8 en de avond is niet bedoeld als spreekavond. De spreekavond wordt gehouden op 10 en 12 dec. Natuurlijk kunt u altijd een afspraak met de leerkracht van uw kind maken, als u dit noodzakelijk vindt.

 

 

q       ACTIE OPERATIE SCHOENENDOOS

Van 11 t/m 22 november vindt de actie Operatie Schoenendoos plaats.  De bedoeling hiervan is, dat de kinderen een schoenendoos vullen met zaken, waarmee een kind in een ontwikkelingsland erg blij zal zijn. De schoenendozen worden op school verzameld.

U ontvangt nog uitgebreide informatie over deze actie

 

q       NIEUWE LEERLINGEN

De volgende kinderen werden in de maand oktober 4 jaar en kwamen in de klas van juf Sylvia en juf Adrie:

Jeroen Dreesens (2 okt.), Luuk v.d. Bunt (4 okt.), Lieve van Staalduinen (11 okt.), Romee v.d. Beukel (21 okt.) en Jennyfer Smit (30 okt.) We wensen deze kinderen een leerzame en plezierige tijd op onze school toe.

 

q       INFORMATIECENTRUM

De afgelopen maanden is  hard gewerkt om het informatiecentrum op school opnieuw in te richten. Met hulp van enkele zeer actieve ouders is het vroegere documentatiecentrum aangepast aan de hedendaagse eisen. Met de aanwezige bronnenboeken, computers en een geautomatiseerd uitleensysteem, kunnen de  leerlingen uit groep 6 t/m 8 terecht voor informatie voor hun werkstukken, spreekbeurten en boekbesprekingen.

Ook bij het uitlenen zullen hulpvaardige ouders actief zijn.

 

 

 

Winter | Lente | Zomer | Herfst |